Bosch VDA-445SMB

Цена: 1 652.10 руб.
Код: 001308
Описание
Коробка для установки камер на поверхность. Для FlexiDome VDM-345V03-10; VDM-345V04-10; VDC-445V03-10; VDC-455V04-10.